top of page
Helen_gide.jpg

Vi utvecklar handlingskraftiga organisationer och robusta samarbetskulturer, där människor
samarbetar och fungerar effektivt tillsammans.

Starsida fästpunkt 1
Fästpunkt 2

SAMARBETE - JAVISST!

Vi har genom åren sett många arbetsplatser med svåra konflikter som lett till lidande och kostnader för såväl enskilda individer som för verksamheten som helhet. Orsakerna har ofta varit otydligheter i organisationen, orimliga förutsättningar i arbetsmiljön och en kultur som inte gynnar samarbete. Med kunskaper och rimliga insatser inom dessa områden hade man kunnat undvika en hel del svårigheter och konflikter. Vi hjälper dig att bygga en  robust samarbetskultur.

WORKSHOPS
FÖRELÄSNINGAR

FÖRELÄSNINGAR

Vi erbjuder föreläsningar för olika målgrupper och sammanhang

Ledarskap 

Samarbete

Konflikter

Kommunikation

Böcker

Om du vill köpa böckerna kan du kontakta oss eller få direkt från utgivarna

Screen Shot 2019-02-20 at 13.51.22.png

Att bygga en robust samarbetskultur

Den här boken innehåller metodik för att inventera organisationens konfliktpotential.

Bokomslag ledtrådar till ett moget ledarskap

Ledtrådar

Den här boken innehåller praktiska metoder och tips för att klara de utmaningar som chefer ställs inför. 

Bokoslag arbeta i projekt

Arbeta i projekt

Arbeta i projekt är en bok som beskriver hur du kan lyckas med projekt – från början till slut. 

Övertygelse

Alla ledare, medarbetare och organisationer kan bli mer funktionella och framgångsrika.

Bidrag

Vi bidrar till bestående utveckling genom att dels öka gemensam kunskap och kompetens i organisationen, dels minska hinder för framgång och effektivitet.

Ambition

Vi vill verka för att

  • chefer har ett tydligt ansvar för verksamhetens resultat, har mandat och resurser som gör det möjligt att ta detta ansvar och har en rimlig arbetssituation
     

  • medarbetare har ett tydligt uppdrag, en rimlig arbetssituation och får förutsättningar att använda och utveckla sin kompetens i riktning mot verksamhetens mål.

OM
CONTACT

Tack för ditt meddelande!

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

OM FÖRETAGET

Vi utvecklar handlingskraftiga organisationer och robusta samarbetskulturer

I mer än 20 år har vi hjälpt många organisationer, chefer och medarbetare att utvecklas, bli mer funktionella och framgångsrika. Vi har bidragit till bestående positiv utveckling genom att dels öka gemensam kunskap och kompetens i organisationen, dels minska hinder för framgång och effektivitet.

bottom of page