top of page

Våra tjänster

LEDARSKAP

Ledaren har stora möjligheter att påverka handlingskraften och samarbetet i organisationen. Det sker när organisationen ger rätt förutsättningar och ledaren vill och kan ta sin ledarroll. Som ledare gäller det att hålla fokus på uppgiften och samtidigt bygga strukturer och relationer som gör det möjligt att leda, styra och utveckla verksamheten. Det är en klok strategi att investera i fortbildning som främjar ett skickligt ledarskap. Alla ledare kan utvecklas och i regel gäller att ju mer man tränar desto skickligare blir man.​

Workshop – Ledarskap som gör skillnad

 

Alla ledare kan bli skickligare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Detta är en workshop för chefsgruppen som vill utvecklas i sitt ledarskap. I workshoppen får du förutom teorier, verktyg och praktiska tips också möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap och träna på några av de saker som gör skillnad i ledarskapet.

 


Ledtrådar till ett moget ledarskap – ett ledarskap som gör skillnad

 

Som ledare behöver man hålla fokus på uppgiften och skapa en så robust samarbetskultur att den står pall för problem och meningsskiljaktigheter som alltid uppstår där samarbete krävs för att lösa arbetsuppgifterna. Med boken ”Ledtrådar – till ett moget ledarskap” som grund erbjuder vi ett ledarutvecklingsprogram som går igenom viktiga delar av ledarskapet, med ett stort inslag av självstudier, och reflektioner/arbete med de andra deltagarna. I varje kapitel i boken finns frågor för reflektion och övningar som deltagarna gör mellan gruppträffarna. En konsult deltar vid start då vi lägger grunden, efter varje kapitel då vi fångar upp deltagarnas frågor och reflektioner och vid avslut då vi följer upp, samlar ihop, och utvärderar.

Ledarutvecklingsprogram, skräddarsydda efter era behov
 

Vi har lång erfarenhet av att erbjuda skräddarsydda ledarutvecklingsprogram som utgår från organisationens strategiska behov och önskade effekter med ledarutvecklingen.
 


Ledningsgruppen

Vi utvecklar ledningsgruppen genom att ge stöd i utformningen av dess uppdrag och målsättningar, och utvecklingen av effektivt arbete och samverkan i gruppen.

Individuell ledarutveckling/chefscoachning

 

Vi erbjuder individuellt anpassad och kvalificerad coachning, konsultation och handledning för ledare och andra nyckelpersoner. Vi arbetar med alla tänkbara frågor och ledarutmaningar och ger stöd i till exempel svåra medarbetarfrågor, svårhanterade konflikter, krissituationer och förändringsprocesser. Det kan också handla om frågor kring hur mötena kan bli effektivare, hur man kan få arbetsgruppen att fungera effektivare och uppnå bättre resultat eller hur man kan uppnå en bättre balans i sin arbetssituation.


Föreläsning – Ledarskap som gör skillnad

En föreläsning om ledarskap och vad det är som gör skillnad. Hur blir man en skickligare ledare? Ni får teorier, verktyg och praktiska tips.

bottom of page