Våra tjänster

TEAM

De flesta team har en potential att bli mer effektiva och utveckla ett bättre samarbete.

  • Vi hjälper gruppen att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare bli ett samverkande, effektivt team.

  • Vi ger stöd till team där medlemmarna vill stärka sin roll, sina arbetsprocesser och sitt samarbete.

  • Vi erbjuder handledning till team som på olika sätt har en känslomässigt utmanande arbetssituation. Det kan handla om att man möter människor med stora svårigheter, eller hamnar i utmanande eller hotfulla situationer.

ORGANISATION

Framgångsrika organisationer har förmågan att skapa förutsättningar för engagemang, handlingskraft och samarbete med uppgiften i fokus, hos medarbetare och ledare. Vi stödjer organisationer i det arbetet med uppdrag bland annat inom områdena

  • Förändringsprocesser

  • Konflikthantering

  • Utveckling av samarbetskultur

  • Teamutveckling

  • Ledarutveckling

  • Utbildningar i kommunikation

Kontakta

Helén Carlson

Backebogatan 15C
129 40 Hägersten

Mobil: 0706 - 26 12 30

E-post: helen@helencarlson.se 

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER