top of page

Böcker

ATT BYGGA EN ROBUST SAMARBETSKULTUR

- förebygga konflikter i arbetslivet​

 

Det finns många böcker som handlar om att förstå och hantera konflikter. Att ha kunskap om
konflikthantering är nödvändigt, men det är att börja i fel ände. I stället bör den viktigaste uppgiften vara att se till att det är lätt för alla att samarbeta och lösa de problem som uppstår på arbetsplatsen. I en sådan kultur uppkommer konflikter mer sällan, och om de ändå uppstår får de inte lika destruktiva förlopp.


Den här boken handlar om hur en sådan robust samarbetskultur kan byggas. Det rör sig om ett
långsiktigt arbete snarare än snabba lösningar. Författarna beskriver en metodik för att inventera
organisationens konfliktpotential. De ger också exempel på strategier, åtgärder och verktyg som
läsaren kan använda på den egna arbetsplatsen för att skapa en god organisatorisk och social
arbetsmiljö. Boken vänder sig till alla som studerar eller arbetar med frågor som rör ledarskap,
arbetsmiljö och organisationsutveckling.


Förlag: Gleerups Utbildning AB

Screen Shot 2019-02-20 at 13.51.22.png
bygga

LEDTRÅDAR

- till ett moget ledarskap

Ledarskapet är av stor betydelse för hur väl en grupp fungerar och för hur effektiv en organisation kan bli. Chefer och ledare brottas ofta med frågor som är svåra att hantera. Den här boken innehåller praktiska metoder och tips för att klara de utmaningar som chefer ställs inför. Den ger också stöd och inspiration i den personliga utvecklingen. Ett gott ledarskap utvecklas i takt med ledarens mognad och i grunden handlar det om förmågan att leda sig själv.

Ledtrådar till ett moget ledarskap är utmärkt för dig som vill ha:

• verktyg för att leda gruppen och medarbetarna

• praktisk vägledning i samtal – hur du lyssnar, ger feedback och håller känsliga samtal

• teori kring konflikter och metoder för att hantera och förebygga dem

• verktyg för att lyckas i förändringsprocesser och för att hantera motstånd

• inspiration till personlig utveckling och inblick i hur tankar och känslor påverkar dig.

 

Boken kan läsas från pärm till pärm av den som vill ta ett helhetsgrepp på sin egen ledarutveckling. Den kan också användas som en handbok av den som vill få konkreta tips och metoder för en specifik situation.

Förlag: Studentlitteratur

Bokomslag ledtrådar till ett moget ledarskap

ARBETA I PROJEKT

- verktygslåda för projektledare

Arbeta i projekt är en bok som beskriver hur du kan lyckas med projekt – från början till slut. Den innehåller metoder, verktyg och beskrivning av fallgropar som du har nytta av när du arbetar i projekt.

Boken ger dig en bild av olika roller, funktioner och faser i projektarbetet. Den tar också upp styrning och ledning av projektet – hur du planerar, genomför och avslutar ett projekt. Som projektledare får du tips om hur du leder gruppen och hanterar konflikter.

Den kan användas som en handbok av alla som ingår i arbetet kring ett projekt och i utbildning av projektledare och projektmedarbetare.


Förlag: Kommunlitteratur

Bokomslag arbeta i projekt
arbeta i projekt
Ledtrådar till ett moget ledarskap
bottom of page