top of page

Workshops

Ledarskap som gör skillnad

 

Alla ledare kan bli skickligare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Detta är en workshop för chefsgruppen som vill utvecklas i sitt ledarskap. I workshoppen får du förutom teorier, verktyg och praktiska tips också möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap och träna på några av de saker som gör skillnad i ledarskap.

Att bygga en robust samarbetskultur

Detta är en workshop för dem som vill bidra till byggandet av en robust samarbetskultur. Det kan
vara chefer, HR-specialister eller fackliga företrädare. Den bygger på boken ”Att bygga en robust
samarbetskultur”. I workshopen går vi igenom de olika delarna och strategierna i byggandet av en
robust samarbetskultur. Ni får pröva flera av de verktyg som finns i boken, göra analyser av den egna
arbetsplatsen/organisationen och ta fram en handlingsplan kring några saker ni vill utveckla.

Konflikter – förstå, förebygg och hantera

 

En workshop som ger kunskap om arbetsplatskonflikter, hur man kan förebygga dem och hur man kan hantera dem. Under workshopen får ni möjlighet att använda teorierna på en konflikt på den egna arbetsplatsen, analysera hur ni kan utveckla det förebyggande arbetet i er organisation och reflektera kring hur ni kan bli bättre på att hantera arbetsplatskonflikter. Workshopen är en mix av teorier, verktyg, reflekterande samtal i små grupper, praktisk användning av teorier och verktyg samt individuell reflektion. En workshop för chefsgrupper eller arbetsgrupper som vill skaffa sig mer kunskap om och förmåga att förebygga och hantera konflikter.

Samarbete – javisst!

Alla kan bli skickligare på samarbete. Detta är en workshop för grupper, av medarbetare eller ledare,
som vill får kunskap och verktyg för att utveckla sin samarbetsförmåga. I workshoppen får du
förutom teorier, verktyg och praktiska tips också möjlighet att titta på hur förutsättningarna för ett
gott samarbete ser ut hos er. Ni får reflektera kring och träna på några saker som gör skillnad i
samarbetet med andra. Gör en workshop i arbetsgruppen eller kanske i ledningsgruppen.

Workshop – Samarbetsfärdigheter på arbetsplatsen

 

Denna workshop är en fördjupning av workshopen ”Samarbete – javisst!” Vi tar vi upp några av de
samarbetsfärdigheter som ledare och medarbetare bör ha för att kunna dels lösa frågor innan de blir
konflikter, dels hantera redan uppkomna konflikter konstruktivt. Workshopen är en mix av teorier,
verktyg, reflekterande samtal i små grupper, praktisk användning av teorier och verktyg samt
individuell reflektion. Det är en workshop för chefsgrupper eller arbetsgrupper som vill skaffa sig mer
kunskap om de färdigheter som krävs för ett gott samarbete och utveckla förmågan att samarbeta.

ledarskap sm gor skillnad
att bygga en robust samarbetskultur
knflikter första forebygg hantera
samarbete javisst
samarbetsfardigheter pa arbetsplatsen
bottom of page