top of page

Våra tjänster

SAMARBETE

Med ett gott samarbete följer ofta en effektiv verksamhet med god kvalitet och en bra arbetsmiljö. Därför är det en klok strategi att se till att medarbetare och chefer är skickliga på att samarbeta. Samarbete är, precis som ledarskap, något man kan träna och utvecklas i.

Föreläsning – Samarbete - javisst!

 

En föreläsning som tar upp de delar som behövs för att få till stånd ett robust samarbete i arbetsgruppen. Ni får teorier, verktyg och praktiska tips

 

Workshop – Samarbete – javisst!

 

Alla kan bli skickligare på samarbete. Detta är en workshop för grupper, av medarbetare eller ledare, som vill få kunskap och verktyg för att utveckla sin samarbetsförmåga. I workshoppen får du förutom teorier, verktyg och praktiska tips också möjlighet att titta på hur förutsättningarna för ett gott samarbete ser ut hos er. Ni får reflektera kring och träna på några saker som gör skillnad i samarbetet med andra. Gör en workshop i arbetsgruppen eller kanske i ledningsgruppen.

Föreläsning - Att bygga en robust samarbetskultur

Detta är en föreläsning som går igenom olika strategier, åtgärder och verktyg för att bygga en robust samarbetskultur. Den bygger på boken "Att bygga en robust samarbetskultur". Den vänder sig till chefer, HR-specialister och fackliga företrädare.

Workshop - Att bygga en robust samarbetskultur

Detta är en workshop för dem som vill bidra till byggandet av en robust samarbetskultur. Det kan vara chefer, HR-specialister eller fackliga företrädare. Den bygger på boken Att bygga en robust samarbetskultur”. I workshopen går vi igenom de olika delarna och strategierna i byggandet av en robust samarbetskultur. Ni får pröva flera av de verktyg som finns i boken, göra analyser av den egna arbetsplatsen/organisationen och ta fram en handlingsplan kring några saker ni vill utveckla.

Stöd till chefer och HR i att utveckla en robust samarbetskultur

 

Vi erbjuder kartläggning och utformning av strategier för den som vill bygga en robust samarbetskultur  samt handledning i genomförandet. Att bygga en robust samarbetskultur

Workshop - Samarbetsfärdigheter på arbetsplatsen

 

Denna workshop är en fördjupning av workshopen ”Samarbete – javisst!” Vi tar vi upp några av de samarbetsfärdigheter som ledare och medarbetare bör ha för att dels kunna lösa frågor innan de blir konflikter, dels hantera redan uppkomna konflikter konstruktivt. Workshopen är en mix av teorier, verktyg, reflekterande samtal i små grupper, praktisk användning av teorier och verktyg samt individuell reflektion. Det är en workshop för chefsgrupper eller arbetsgrupper som vill skaffa sig mer kunskap om de färdigheter som krävs för ett gott samarbete och utveckla förmågan att samarbeta.

bottom of page