top of page

Om oss

Företaget startade i ett djupt intresse för ledarskap och vad man kan åstadkomma med ett skickligt sådant. Med en stark önskan om att få bidra till att ledare, medarbetare och organisationer blir mer funktionella och framgångsrika. Vi utvecklar handlingskraftiga organisationer och robusta samarbetskulturer, där människor samarbetar och fungerar effektivt tillsammans. Vi hjälper ledare att utvecklas mot ökad självkännedom, emotionell stabilitet, förmåga att skapa goda relationer och ökad resultatorientering.

IMG_2060.jpg

Helén Carlson

VD, grundare och ägare

Helén har arbetat som konsult sedan 1995 och före det arbetat 10 år som chef, ledare och projektledare. Hon är socionom och har också läst pedagogik och nationalekonomi. Heléns tidiga erfarenhet av ledarskap har stimulerat henne att, förutom att ständigt jobba med sin egen utveckling, även stödja andra i sin utveckling och sitt ledarskap. Hon har en stark tro på ledarskapets betydelse för organisationer och dess utveckling.

 

Hennes intresse för ledarskap och organisationsutveckling har också resulterat i tre böcker som hon skrivit tillsammans med olika kollegor. Du kan läsa mer om dem under ”Böcker”. 

NÄTVERK

Vi har ett nätverk med kvalificerade och väletablerade konsulter som vi samarbetar med, bland annat Medlingscentrum. De har alla lång erfarenhet och djup kunskap inom sina kompetensområden.

GDPR*

Företaget registrerar uppgifter i Outlook om företagets kunder vilket omfattar deras namn, befattning, mejladress, telefonnummer och faktureringsadress. Den registrerade har ett avtal med företaget om att köpa en tjänst. Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna fakturera och för att vi ska kunna kommunicera om de uppdrag som kunderna beställer av företaget

 

Den enda som ser och använder personuppgifterna är Helén Carlson. Personuppgifterna kommer inte att användas för något annat än angett syfte.  De lämnas inte ut till någon annan. Om vi inte ingått några avtal med den registrerade de senaste sju åren raderas uppgifterna. Det följer de regler som skattemyndigheterna har avseende sparande av verifikationer. Helén Carlson är personuppgiftsansvarig på Ledarskap & Organisation AB och du kan när som helst vända dig till henne med frågor eller för att få ta del av de personuppgifter vi har som gäller dig.

 

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller i EU sedan den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

bottom of page